Check
technopluspatras.gr

Technopluspatras.gr: TechnoplusPatras | Πάτρα Offline

Technokids-Technoplus Πάτρας. Διεθνή Κέντρα Εκμάθησης Υπολογιστών. Εκμάθηση Υπολογιστών για όλα τα επίπεδα. Τμήματα ECDL,...

Technopluspatras.gr: visit the most interesting Technoplus Patras pages, well-liked by users from your country and all over the world, or check the rest of technopluspatras.gr data below. Technopluspatras.gr is a web project, safe and generally suitable for all ages. We found that Greek is the preferred language on Technoplus Patras pages. Their most used social media is Facebook with 100% of all user votes and reposts. Technopluspatras.gr is built on Joomla and uses Nginx for server.

Language: Greek language flag Greek
Last check

Social media reactions

SERVER network INFO

DOMAIN

technopluspatras.gr is built with

Server: Nginx
Programming language: PHP
CMS: Joomla

WHOIS DATA