Check
handlova.sk

Handlova.sk: Mesto Handlová Online

Mesto situované v juhovýchodnej časti regiónu horná Nitra, na hlavnej urbanizačnej osi Trenčín - Bánovce - Prievidza - Handlová - Žiar, s vyše storočnú tradíciu baníckeho priemyslu....

Handlova.sk: visit the most interesting Handlova pages, well-liked by users from Slovakia (Slovak Republic), or check the rest of handlova.sk data below. Handlova.sk is a web project, safe and generally suitable for all ages. We found that Slovak is the preferred language on Handlova pages. Their most used social media is Facebook with 100% of all user votes and reposts. Handlova.sk uses Nginx for server.

Language: Slovak language flag Slovak
Last check

handlova.sk most visited pages

  • mesto Handlová

    Oficiálne stránky mesta Handlová Mestský úrad, Nám. baníkov 7, 972 51 Handlová, +421 905 487 870, handlova@handlova.sk

  • Z?kladn? inform?cie

    Ofici?lne str?nky mesta Handlov? Mestsk? ?rad, N?m. ban?kov 7, 972 51 Handlov?, +421 905 487 870, +421 (46) 519 25 11 handlova@handlova.sk

Social media reactions

SERVER network INFO

handlova.sk

212.57.32.97

Hosting provider:

websites, ssl certificates

DOMAIN

Registrar: SK-NIC
Registrant: Mesto Handlova
Updated: August 26, 2016
Expires: August 29, 2017

handlova.sk is built with

Server: Nginx
Programming language: PHP

WHOIS DATA