Check
fsv.cuni.cz

Fsv.cuni.cz: Fakulta sociálních věd UK Online

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze je druhou nejmladší fakultou Univerzity Karlovy v Praze. V současné době na ni studuje více než 4000 studentů..

Fsv.cuni.cz: visit the most interesting Fsv Cuni pages, well-liked by users from Czech Republic, or check the rest of fsv.cuni.cz data below. Fsv.cuni.cz is a web project, safe and generally suitable for all ages. We found that Czech is the preferred language on Fsv Cuni pages. Their most used social media is Facebook with about 86% of all user votes and reposts. Fsv.cuni.cz is built on Drupal and uses Apache HTTP Server.

Language: Czech language flag Czech
Last check

fsv.cuni.cz most visited pages

  • Fakulta sociálních věd - FSV UK

    Univerzitní štafeta. UK poskytuje 50% slevu na startovném Univerzita Karlova si připravila pro běžce z řad svých zaměstnanců a studentů malý dárek. Alma mater přispěje na startovné v soutěži ...

  • Opatření děkana č. 27/2019 | Fakulta sociálních věd UK

    Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd Opatření děkanky č. 27/2019 Název: Pokyny k účetní závěrce za rok 2019 Účinnost: 1. 11. 2019 V Praze dne 31. října 2019 PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

  • Akademický senát | Fakulta sociálních věd UK

    O senátu Postavení a činnost Akademického senátu FSV UK se řídí zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, vnitřními předpisy Univerzity Karlovy a vnitřními předpisy FS...

Social media reactions

SERVER network INFO

fsv.cuni.cz

78.128.203.199

Hosting provider:

Charles University

DOMAIN

Registrar: CZ-NIC
Registrant: Vladimír Horák (Univerzita Karlova)
Updated: May 14, 2018
Expires: October 10, 2025
Created: March 10, 1996

fsv.cuni.cz is built with

Server: Apache HTTP Server
Programming language: PHP
CMS: Drupal

WHOIS DATA