Check
el.edu.net.vn

El.edu.net.vn: Cổng thông tin điện tử bộ giáo dục và đào tạo Offline

El.edu.net.vn: visit the most interesting El Edu pages, well-liked by users from Vietnam, or check the rest of el.edu.net.vn data below. El.edu.net.vn is a web project, safe and generally suitable for all ages. We found that Vietnamese is the preferred language on El Edu pages. Their most used social media is Facebook with 100% of all user votes and reposts. El.edu.net.vn uses Apache HTTP Server.

Language: Vietnamese language flag Vietnamese
Last check

el.edu.net.vn most visited pages

  • Cổng thông tin điện tử bộ giáo dục và đào tạo

    Cử tri cho rằng chế độ chính sách đối với giáo viên còn nhiều bất cập; (1) số lượng đội ngũ giáo viên, còn thừa thiếu cục bộ ở các khối học; mức lương giáo viên thấp, nhất là giáo viên bậc học mầm non...

Social media reactions

SERVER network INFO

el.edu.net.vn

125.212.206.134

Hosting provider:

Viettel Corporation

DOMAIN

el.edu.net.vn is built with

Server: Apache HTTP Server

WHOIS DATA